Woordenlijst

 
Hieronder vindt u een lijst met vaktermen die vaak door ons gebruikt worden.
Gezien we over een uitgebreide woordenlijst beschikken kan u gebruik maken van onze handige zoekfunctie:

Resultaten voor "advertenties"


 • advertentie: Een advertentie is een publicatie van derden om er voor te zorgen dat wat er in de advertentie staat wordt gepromoot.

  Meestal gaat het hier om het promoten van commerciŰle producten en/of diensten. Er bestaan echter ook advertenties voor producten en/of diensten zonder winstoogmerk. De boodschap in de advertentie noemen we dan reclame.

  Vormen
  Advertenties wordt in verschillende media gevonden, zo kennen we onder andere:
  - krantenadvertenties.
  - televisie- en radio-advertenties (reclamespotje)
  - internetadvertenties (waaronder Speurders.nl en Marktplaats.nl).
  - advertenties in reclamefolders.
  Bij kranten zijn er naast de gewone advertenties vaak nog goedkope advertenties, soms "kleintjes" genoemd. Sommige krantenadvertenties zijn bewust geschreven alsof het een krantenartikel is. De redactie van de krant plaatst dan meestal daarboven de tekst "(advertentie)".


 • bedrijfsbrochure: Public relations (pr), oftewel Publieke relaties is het stelselmatig bevorderen van het wederzijds begrip tussen een organisatie en haar publieksgroepen. Daartoe wordt gebruikgemaakt van interne en externe communicatie om een bepaald publiek te informeren of te be´nvloeden met behulp van tekst, advertenties, publiciteit, promoties en speciale gebeurtenissen. Aan de andere kant heeft pr ook een signaalfunctie om trends en issues uit de buitenwereld op te merken en ernaar te handelen. Het voornaamste doel van pr is het bestendigen of scheppen van een goed imago en niet verkoop. Pr werkt vooral op basis van imago-onderzoek. De voornaamste gereedschappen van pr zijn be´nvloeding van opinieleiders uit de doelgroep, of direct contact met de doelgroep via eigen media of media van anderen. De rol van internet is enorm gegroeid in de afgelopen tien jaar en geldt nu naast de bedrijfsbrochure als het belangrijkste medium. Met komst van sociale media als weblogs, wiki's, Facebook, Twitter en Hyves is er ook sprake van specialisatie richting online. Activiteiten die daaronder vallen worden ook wel pr 2.0 genoemd, als verwijzing naar de term Web 2.0.


 • Google AdSense: Google Adsense is een internet-advertentiemakelaar, eigendom van Google. De dienst biedt webmasters de mogelijkheid geld te verdienen met hun website door relevante advertenties op de website te plaatsen. Tot de mogelijke advertentieformaten behoren banners, tekstuele links en zoekvensters. De webmaster krijgt telkens een geldbedrag (enkele eurocenten tot tientallen euro's) wanneer een bezoeker de link naar de andere website volgt.

  Google Adsense is afhankelijk van Google Adwords, dat bedrijven in staat stelt hun advertenties via het AdSense-netwerk te verspreiden


 • Google Adwords: AdWords is een belangrijk onderdeel van zoekgigant Google. Het laat bedrijven toe reclame te maken op de Google-websites, alsook op websites die gebruikmaken van Google AdSense. Het zijn advertenties gebaseerd op zoekwoorden gedefinieerd door de adverteerder. Als er op ÚÚn van deze zoekwoorden wordt gezocht, wordt de advertentie naast of boven de zoekresultaten weergegeven.

  Het is de grootste bron van inkomsten voor Google (16,4 miljard euro in 2007).


 • magazines: Magazines ľ Een tijdschrift (ook magazine, Engels) is een periodieke publicatie die per aflevering bestaat uit een bundeling van artikelen. Een tijdschrift kan betaalde advertenties bevatten. In andere gevallen wordt het tijdschrift volledig gefinancierd door de verkoopprijs of functioneert het als een communicatiemiddel aan leden en donateurs van een organisatie. De meeste tijdschriften steunen op een gemengde financiering op basis van advertenties en verkoop.


top ^