FAQ

Hoe kan je een domeinhouder contacteren?

Wil je weten wie de eigenaar is van een bepaalde domeinnaam, dan kan je dat opvragen via de WHOIS-database bij de 'registry', dat is de organisatie die het Top Level Domain beheert. Voor .com, .org en de vele nieuwe domeinextensies is dat ICANN (whois.icann.org), voor .be, .vlaanderen, .brussels is dat DNSBelgium, voor .nl is dat SIDN, voor .eu EURID, enz.

Is de domeinhouder een bedrijf of organisatie: sommige registrys vermelden nog wel adres en mailadres van de domeinhouder, maar niet de naam, zoals DNSBelgium.  Anderen, zoals ICANN, vermelden enkel een naam, geen postadres of mailadres, maar creëren voor elke domeinhouder een mailadres …@anonymised.email aan. Mails aan dit adres worden dan doorgezonden naar het bedrijf in kwestie.

Is de domeinhouder een privépersoon: hun persoonsgegevens worden niet meer vermeld, ook hun naam niet meer. Soms wordt het rechtstreekse mailadres vermeld van de domeinhouder (EURID), soms kan je de domeinhouder contacteren via een formulier (DNSBelgium). ICANN past dezelfde methode toe als bij bedrijven (mailadres @anonymised.email met forward naar het echte mailadres)