Creatief nv als lid van Febelgra

FEBELGRA is de representatieve beroepsvereniging van de Belgische grafische industrie en vertegenwoordigt alle zelfstandige ondernemingen in de drukkerijsector, de prepress- en de afwerkingbranches. Febelgra telt meer dan 700 aangesloten ondernemingen die samen 62% van de tewerkstelling realiseren in de sector.

De industrietak is een zeer arbeidsintensieve en kapitaalintensieve sector. Hij telt 4.264 bedrijven, waaronder 1.469 werkgevers, en stelt 15.754 mensen tewerk. De grafische sector is een uitgesproken KMO sector: 75% van de ondernemingen hebben minder dan 10 werknemers in dienst, 95% minder dan 50. In 2007 werd een omzetcijfer van € 3,88 miljard gerealiseerd. In 2007 was 38% van de omzet te danken aan export. De investeringen bedroegen in 2007: € 237 miljoen.

Febelgra behartigt de belangen en is de spreekbuis van de grote, middelgrote en kleine ondernemingen van de sector. Febelgra treedt op als officieel woordvoerder van de sector bij de regionale, federale, Europese en internationale overheden, bij de administratie, de vakbonden, de media, de academische wereld en de niet-gouvernementele organisaties. Haar acties betreffen alle materies die belangrijk zijn voor de grafische nijverheid. Deze zijn vooral toegespitst op de economische, sociale, federale, regionale en internationale reglementeringen, fiscale, juridische en milieuvraagstukken en promotieactiviteiten.

Als koepelorganisatie telt Febelgra 3 regionale pijlers, Febelgra Vlaanderen, Febelgra Wallonië en Febelgra Brussel die instaan voor de rechtstreekse contacten en dienstverlening aan de aangesloten bedrijven.
(© febelgra.be)

 

Neem gerust contact op voor meer informatie
of neem een kijkje op www.febelgra.be.