Verklarende woordenlijst met vakjargon

Hieronder vindt u een lijst met vaktermen die vaak door ons gebruikt worden.

Gezien we over een uitgebreide woordenlijst beschikken kan u gebruik maken van onze handige zoekfunctie:

Snelnavigatie . | 3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Z | Volledige lijst

C

Een cache (spreek uit: kesj, van het Franse werkwoord 'cacher', verbergen) is

* een opslagplaats waarin veelgebruikte data tijdelijk wordt opgeslagen om sneller toegang tot deze data te hebben, of
* een kopie van een verzameling data op een medium dat sneller toegankelijk is dan het medium waarop de originele data opgeslagen is.

Het opslaan van veelgebruikte data op een sneller medium om sneller toegang tot deze data te hebben wordt caching genoemd. De term cache wordt meestal gebruikt voor zowel de data die gecached wordt, als voor de opslagplaats waar deze data gecached wordt.
Het op-, om- en/of tegenplakken van drukwerk op een kartonnen of kunststof ondergrond.
Cadeaubonnen: een cadeaubon is een waardebon die de ontvanger naar eigen keuze kan besteden. Het bedrag dat door de cadeaubon wordt vertegenwoordigd heeft dezelfde functie als ruilmiddel als baar papiergeld, tot het bedrag dat is aangegeven op de cadeaubon.
Schriftensteek zoals vroeger de schoolschriften waren afgewerkt, de draad is aan de binnen- en buitenkant van het product zichtbaar.
De cahiersteek kan zowel handmatig als machinaal aangebracht worden. Meestal met 3 gaatjes in de rug, waarna het garen wordt aangebracht. Bij de machinale cahiersteek zit het knoopje bijna altijd aan de binnenkant. Bij de handmatige cahiersteek kan dit knoopje zowel aan de binnen- als aan de buitenkant aangebracht worden.
Doorschijnend papier (transparant) dat onder andere wordt gebruikt voor het maken van bouwtekening. Van deze bouwtekening kunnen dan blauwdrukken gemaakt worden.
Een cartoon of spotprent is een humoristische tekening. Dit kan bijvoorbeeld een karikatuur van een bekend persoon, een persiflage van een actuele situatie of simpelweg een afbeelding van een komische situatie zijn.

Veel krant en tijdschriften publiceren cartoons. In krant gaat het vooral om politieke spotprenten.

Het woord voor cartoon wordt ook wel eens gebruikt voor stripverhalen of tekenfilms,
Papier dat is voorzien van een strijklaag die met behulp van warmte en wrijving gepolijst wordt, waarna een hoge glans ontstaat.
Cataloog – Het woord catalogus wordt gebruikt voor lijsten van uiteenlopende zaken: boeken in een bibliotheek, voorwerpen in een museum, product of het leveringsprogramma van een postorderbedrijf of groothandel, postzegels,...
Afkorting voor Carbon Copy of Copy Conform en betekent identiek afschrift.
Geregenereerde cellulose in dunne doorschijnende vellen voornamelijk gebruikt in de verpakking. Cellofaan, dat vetvrij en transparant is, kan bedrukt worden in de diepdruk.
Cellofaan is een gepatenteerde merk.
certified PDF (cPDF).
Een content-beheersysteem of contentmanagementsysteem is een softwaretoepassing, meestal een webapplicatie, die het mogelijk maakt dat mensen eenvoudig, zonder veel technische kennis, documenten en gegevens op internet kunnen publiceren (contentmanagement). Als afkorting wordt ook wel CMS gebruikt, naar het Engelse content management system (inhoudbeheersysteem). Een functionaliteit van een CMS is dat gegevens zonder lay-out (als platte tekst) kunnen worden ingevoerd, terwijl de gegevens worden gepresenteerd aan bezoekers met een lay-out door toepassing van sjablonen. Een CMS is vooral van belang voor website waarvan de inhoud regelmatig aanpassing behoeft, en de inhoud in een vaste lay-out wordt gepresenteerd aan bezoekers. De meeste grote bedrijven gebruiken voor hun website tegenwoordig een CMS. Een bekende variatie op het CMS is bijvoorbeeld de weblog.

Naast bovenstaande betekenis van content management (ook wel web content management) wordt de term ook gebruikt voor de bredere variant, Enterprise Content Management (ECM).

Een webmanager kan voor de invulling van een CMS-website zorgen.

Ook: back office, backoffice, CMS-pakket, content management systeem, contentmanagementsysteem, web eye.

Creatief gebruikt Web-Eye als CMS-pakket, dit werd volledig zelf ontwikkeld
CMYK (Cyaan, Magenta, Yellow, Key) is een systeem om met vier basiskleuren, inclusief zwart, een groot aantal kleuren te kunnen verkrijgen door subtractieve kleurmenging. Dit systeem wordt vooral gebruikt bij drukinkten. Ook komt soms het CMY-systeem voor, waarbij geen zwart wordt gebruikt. Echter in druktechniek leidt dit doorgaans tot te lichte afbeeldingen, omdat de resultante van pure cyaan, magenta en geel donkergrijs is.

* C staat voor Cyaan, (bij additieve kleurmenging een combinatie van blauw en groen licht);
* M staat voor Magenta, een combinatie van rood en blauw licht;
* Y staat voor Yellow (geel), een combinatie van rood en groen licht;
* K staat voor Key, zwart.

Bij meerkleurendruk betekent "Key plate" de drukplaat met de 'artistieke details', dat wil zeggen de lijnen en effecten (in tegenstelling tot kleur-vlakken). Deze details worden gewoonlijk in de donkerste kleur gedrukt, dus bij de vierkleurendruk CMYK in zwart. Bovendien: een 'B' voor Black zou verwarring kunnen geven met 'Blue' (blauw).


De CMYK-code voor een kleur wordt weergegeven door het dekkingspercentage van de vier inkten die nodig is om die kleur te verkrijgen.
Giet- of strijklaag op het basispapier of -karton ter verbetering van het drukresultaat.
Combinatievouw ontstaat door gebruik te maken van paral- en kruisvouwslagen.
Bij communicatie wordt informatie met elkaar gedeeld door middel van geluid (zoals bij spraak en toon) en vorm (zoals beeld, symboliek en tekst). Het contact omvat ook handelingen want door gedrag worden eindeloos veel betekenissen kenbaar gemaakt. De impact van (on–)bewuste daden kan heel groot zijn bij betekenistoekenning: non-verbale communicatie kan zelfs de doorslag geven boven doelbewust gekozen woorden en symboliek.
Digitale bewerking van een bestand waarbij het aantal byte wordt gereduceerd zonder de oorspronkelijke informatie van het bestand aan te tasten.
Het geheel van vloei-eigenschappen van inkten, zoals boterachtig, streng, stijf, streng, etc.
Copywriting is het schrijven van, meestal wervende of zakelijke teksten en wordt gedaan door een copywriter. Meestal dient de tekst om de lezer te overtuigen om een product of dienst aan te schaffen of om een merk bekender en geliefder te maken.
In de typografie wordt de grootte van de letter aangeduid met de term corps.

De maat is gelijk aan de afstand (ruimte tussen) van de onderkant van een staartletter (zoals de g, j) tot aan de bovenkant van een stokletter (zoals de f, l). Het corps wordt meestal uitgedrukt in punten.
Houthoudend machineglad papier, meestal gebruikt voor krant en ander goedkoop drukwerk. Het papier bevat weinig lijm en weinig tot geen vulstoffen.
Bij een tijdschrift wordt de papieren omslag of kaft ook wel cover genoemd. Op de omslag van een tijdschrift staat vaak een opvallende foto die bij één van de artikelen in het betreffende tijdschrift hoort. Bij modetijdschriften is dat vaak een bekend fotomodel, die de cover model genoemd wordt.
Afkorting voor characters per inch, aantal (letter)tekens per inch.
Afkorting voor characters per second, aantal (letter)tekens per seconde.
Cascading Style Sheets (afgekort tot CSS) is een manier om de vormgeving voor een serie webpagina's in één keer vast te leggen. De informatie over de vormgeving voor het hele document wordt toegevoegd aan de HTML-code ervan. Die informatie kan in het document zelf staan, maar ook in een extern document dat wordt geïmporteerd. Een dergelijk apart geïmporteerd document wordt ook wel stylesheet genoemd. Een stylesheet biedt de mogelijkheid inhoud en vormgeving van een document van elkaar te scheiden en op die manier een consistente vormgeving over meerdere documenten te bereiken.

De Engelse term 'style' leidt er vaak toe, dat in het Nederlands ook de term 'stijl' wordt gebruikt, waar echter in dit geval louter uiterlijk of opmaak wordt bedoeld.

Een belangrijke reden voor de introductie van Cascading Style Sheets is om de vormgeving van webpagina's te standaardiseren, zodat verschillende webbrowser dezelfde pagina op dezelfde wijze aan de gebruiker tonen. Het World Wide Web Consortium (W3C) heeft daartoe de standaard vastgelegd. De vastgelegde standaard is in de loop van de jaren uitgebreid. De oorspronkelijke standaard staat bekend als CSS1. Latere uitbreidingen staan bekend als CSS2 en CSS3. Deze laatste uitbreiding (CSS3) is gedeeltelijk nog in ontwikkeling en is als zodanig geen officiële standaard.

Moderne browser ondersteunen CSS1 inmiddels volledig. De ondersteuning voor CSS2 is minder. Omdat CSS3 nog geen officiële standaard is, is daar slechts experimentele ondersteuning voor. Een nog steeds veel gebruikte browser, Microsoft Internet Explorer (versie 6.0) wordt bekritiseerd omdat het onvoldoende ondersteuning van CSS2 biedt. In oktober 2006 heeft Microsoft een nieuwe versie van Internet Explorer (versie 7) uitgebracht. Microsoft heeft daarin grote verbeteringen aangebracht in de ondersteuning voor CSS2.
Teken op een beeldscherm dat de plaats aangeeft van de eerstvolgende invoerplaats. De cursor kan een blok, liggend of staand streepje, punt of ander symbool zijn. Daarnaast kan de cursor, indien ingesteld, ook knipperen.