Verklarende woordenlijst met vakjargon

Hieronder vindt u een lijst met vaktermen die vaak door ons gebruikt worden.

Gezien we over een uitgebreide woordenlijst beschikken kan u gebruik maken van onze handige zoekfunctie:

Resultaten voor 'bit'
Een eenheid die aangeeft uit hoeveel bit een beeldpunt bestaat.

2-bit = 4 kleuren/grijstinten
4-bit = 16 kleuren/grijstinten
8-bit = 256 kleuren/grijstinten
16-bit = 65.536 kleuren/grijstinten
24-bit = 16.777.000 kleuren/grijstinten
Het aantal (binaire) bit dat wordt gebruikt om een kleur van een pixel in een digitale afbeelding te definiëren. Het aantal kleurwaarden voor een bepaalde bit is gelijk aan 2 tot de macht van de bit.
Gangbare bit zijn:
1-bit: 2 kleuren, namelijk zwart en wit
2-bit: 16 kleuren, oa. gebruikt voor de opbouw van knoppen en iconen op het computerscherm.
8-bit: (grijstinten) - 256 grijstinten
8-bit: (kleuren) - 256 kleuren
24-bit: 16,7 miljoen kleuren
32-bit: 4,3 miljard kleuren
Bits Per Inch is een maateenheid voor de dichtheid waarmee gegevens op een magnetische band worden geregistreerd.
Reeks van meestal 8 bit.
Downloaden is het overdragen van computergegevens van de ene computer naar de andere, waarbij het initiatief van de ontvangende computer uitgaat. De ontvangende computer heet 'cliënt' en de zendende computer heet 'server'. Wie met de browser gegevens op het internet bekijkt of emails uitleest, is technisch gezien aan het downloaden. Meestal spreekt men pas van downloaden als men gegevens ophaalt met de bedoeling ze permanent op te slaan.

Downloaden via een webbrowser komt het meest voor. Daarnaast kan men ook downloaden via IRC netwerken, peer-to-peer netwerken (bijvoorbeeld bit of LimeWire), FTP, instant-messengers, nieuwsgroepen, Usenet.

Ook het overzetten van bestanden naar externe gegevensbronnen zoals een CD-ROM of een digitale camera kan worden aangeduid als downloaden. Daarbij wordt de conventie gehanteerd dat men het over downloaden heeft als er sprake is van gegevensoverdracht van een groot medium (bijvoorbeeld de computer) naar een klein medium (bijvoorbeeld de digitale camera). Voor uploaden geldt dan het omgekeerde.

Sommige mensen zijn vrijwel voortdurend aan het downloaden, via P2P programma's of Usenet. Er wordt soms gesproken van een downloadverslaving.

uploaden versus downloaden
Het omgekeerde proces: bestanden van de client naar een server overzetten of kopiëren noemt men uploaden.

Het resultaat van zowel uploading als downloading is dat er een bestand van de ene computer naar een andere wordt gekopieerd. De termen uploaden en downloaden worden toegepast vanuit het perspectief van de client. Het programma dat de activiteit start is de cliënt, het programma dat de activiteit toestaat (of eventueel weigert bijvoorbeeld als er een foutieve login wordt gebruikt) is de server..
Het RGB-kleursysteem is een kleurcodering, een manier om een kleur uit te drukken met behulp van een combinatie van de drie primaire kleuren Rood-Groen-Blauw, uitgaande van additieve kleurmenging. De hoeveelheid van elke primaire kleur die benodigd is om de mengkleur te verkrijgen, wordt uitgedrukt in een getal dat meestal uit 8 bit bestaat en kan variëren tussen 0 en 255. Voor HTML-toepassingen (Internet) wordt hiervoor veelal het hexadecimale stelsel gebruikt, waarbij de hoeveelheid van elke primaire kleur kan variëren tussen 00 en FF. In toepassingen waar een hogere kwaliteit vereist wordt worden ook wel 12, 16 of nog meer bit per kleur gebruikt, waarmee kleurwaardes tussen 0 en 4095 resp. 0 en 65535 of nog meer aangegeven kunnen worden. Zo bevatten RAW-bestanden van digitale camera's meestal 12-bit kleurwaarden.