Verklarende woordenlijst met vakjargon

Hieronder vindt u een lijst met vaktermen die vaak door ons gebruikt worden.

Gezien we over een uitgebreide woordenlijst beschikken kan u gebruik maken van onze handige zoekfunctie:

Resultaten voor 'byte'
Digitale bewerking van een bestand waarbij het aantal byte wordt gereduceerd zonder de oorspronkelijke informatie van het bestand aan te tasten.