Marketing

De definitie van marketing volgens Wikipedia is : “Marketing of vermarkten is het proces van het creëren en leveren van waarde”. En verder : “Traditioneel werd marketing gezien als het geheel van alle activiteiten die erop gericht zijn de ruil van producten of diensten te bevorderen”.

Deze vage omschrijving wijst erop dat marketing een complex begrip is dat een grote verscheidenheid aan activiteiten omhelst.

Alle aspecten van een bedrijf die een klant doen beslissen om een product al dan niet aan te kopen maken immers deel uit van de ‘marketing’ van het bedrijf.

Afhankelijk van het type bedrijf, de aard van de producten, de activiteiten van het bedrijf, de doelgroep (B2B of B2C), de marktomstandigheden enz. zullen andere marketingtools gebruikt worden.

Bovendien zal de marketing van een bedrijf evolueren in de tijd, afhankelijk van veranderende socio-economische omstandigheden.

Het verdient dan ook aanbeveling voor elk bedrijf om regelmatig haar marketing-activiteiten te evalueren en bij te sturen of een nieuwe marketingstrategie uit te werken.

Reclamebureau Creatief staat u graag bij, bij de uitwerking van een totaaloplossing voor uw marketing en communicatie.

Contacteer ons nu! Terug